Interview med Svenne Hamburg om Thyrrestrup Sorteringsvogn

Indehaveren af Sønder Klit Mink I/S Svenne Hamburg er en erfaren overdommer og vurderingsmand. 

På farmen er der 4000 tæver. De sidste tre sæsoner er sorteringsarbejdet foregået på en Thyrrestrup Sorteringsvogn.

Hvor mange tæver har du på din farm Svenne?

 • 4000 tæver

Hvornår gik du over på rørsortering? 

 • Vi har rørsorteret i tre sæsoner og skal i gang  med fjerde sæson.

Hvorfor gik du væk fra fælder?

 • Det gjorde jeg pga. mine dårlige skuldre og detblev tungere og tungere at flytte store mink og større og tungere fælder. Jeghavde set Thyrrestrup sorteringsvognen og syntes det så interessant ud. Jegkunne lægge to og to sammen fordi jeg kunne se det arbejdsbesparende i vognen.Det var i en kombination af nød og jeg kunne se at der var en kæmpearbejdsbesparelse i at sortere på sådan en vogn.

Hvorfor valgte du Thyrrestrup sorteringsvognen?

 • Der var flere på markedet. Det jeg godt kunnelide ved denne vogn var: Den var godt designet. Størrelsen på vognen var sådanat man kunne komme rundt om den når den stod midt i gangen. Jeg kunne godt lideat man kunne få minken vejet i den ene ende af vognen og så få den sorteret medfikseringsapparat i den anden ende. Det var den bedste vogn der var på markedetda jeg valgte.

Du har jo været overdommer og vurderingsmand i mange år. Hvad skal vi lave nu og fremover for at få nogle dyre skind? Er der nogle bestemte ting viskal være opmærksom på?

 • Det er klar at størrelsen altid er godt betalt,den kan vi veje os frem til. Den er jo integreret på vognen.
 • Derefter skal vi have en god underuld, nogetmere i dag end da minkene var mindre. Så skal vi lave rigtig mange dækhår påvores mink og så skal vi lave en hårlængder der ligger lige midt i mellemvelvet 1 og velvet 2. Det vi skal kikke på er finheden i hårene og antallet afdækhår. Antallet af dækhår er noget af det vigtigste for dansk pelsdyravl i dekommende år.

Hår, farve og for få dækhår på skulderpartiet er det nemmere at se påThyrrestrup sorteringsvognen, end det er i fælder?

 • Der er mange ting der er nemmere at se påsorteringsvognen end det er i fælder. For det første - de nøgne mink, dem medfor få dækhår, de afsløres næsten med inden de er oppe og sidde. Du kigger jo hele minken. Du har ingen tremmer, der tager udsynet for det du skal kigge efter. Det er helt klart - For få dækhår det ser du lige med det samme. Du ser også minken meget bedre. Du ser faktisk den levende mink som du ser et skind, på den vogn. Det er faktisk det der er mest fantastisk, du har den sammemulighed for at sortere de levende mink som du sortere dine skind. Du har ingenting der bryder øjende og du har hele fladen og ryggen at kigge og mærke på nårdu sortere på Thyrrestrup vognen og du får en meget mere ensartet typemæssigsortering på dine mink. Og antallet af dækhår er betydelige nemmere at tællenår du sorterer på rør.

Neonrør kontra LED lys, hvad siger du til det?

 • Jeg skal IKKE sortere undere LED lys, det harjeg ikke det helt store.. Årsagen er nok at LED lys, det jeg har set påmarkedet det giver altså et for dårligt et lys. Det er ikke skarp nok og viskal altså have et rigtigt godt og skarpt lys når vi skal sortere levende minkog skind.

Hvordan kan vores sorteringsvogn hjælpe avleren med for at de kan lave dyrere skind?

 • Med vognen kan man udtage mink med flere dækhårog med nogle tyndere finere hår så de et tidssvarende til det man efterspørg idag og man kan komme over og sortere hele sin produktion noget nemmer og nogethurtigere, så har man da en stor indikation for hvad der er mest positiv veddenne vogn.
 • Denne vogn den hjælper med at man kan se demnoget bedre og man kan sortere dem noget bedre. Den hjælper jo også meget med logistikken. Logistikken er jo meget, meget bedre her.

Nu er vi kommet med en ny sorteringsvogn model 2 og en opdatering til de eksisterende vogne, hvad syntes du om den? 

 • Opdatering er nogle gode ting. Selve det medlyset specielt, det er noget jeg tror der vil være en kæmpe hjælp. I forholdtil det andet. Jeg tror at øjnene bliver knap så trætte. Vinklen på lyset erlavet noget anderledes det er trukket lidt ud. Belysningen af minken er nogetbedre, end den gamle model. En god detalje er også at opdateringen vil komme demennesker til gode der køber den.

Har du ellers nogen kommentarer?

 • Nej - ikke andet end den gang da jeg købtevognen var jeg selvfølgelig noget skeptisk. Der er man altid når man skal gåfra fælde sortering over på rørsortering. Og jeg tror stadig der er mange derikke tør tage chancen fordi det er noget nyt man skal prøve. Man er vant til atvurdere underuld tykkelse og dækhårs kvalitet på en måde man har gjort i en 30– 40 år. Men den her vogn det er simpelthen fremtiden. Og det er jo ikke kun få mink der er på farmen nu og med den størrelse minken har nu og med den vægtfælderne har som de skal proppes i. Så er det også noget til det personligehelbred. Hvorfor ødelægge sig selv hvis man kan sortere mink på en nogetnemmere og meget mere behageligere måde og en bedre måde. Så vinder man da allesteder!

Svenne, ude på farmen, udtalte du lidt om dyrene velfærd

 • Når man skal snakke dyre velfærd, så vil jeg dameget hellere vis folk der ikke er vant til at arbejde med mink, hvordan mansortere mink i en Thyrrestrup vogn end jeg vil vise hvordan man sortere i enfælde, hvor vi pinder den op. For det vil absolut ikke være tilrådelige at vise folk, at de sidder der og skriger og får klemt deres indre organer. Det gør deikke på en Thyrrestrup vogn, det er hurtig og nemt og man fiksere ganske korttid. Og så er den videre.