Halbyggeriet trin for trin


1. Budget- og finansierings tilsagn.

2. Bygge- og miljø ansøgning. 

Venter på godkendelse.

3. Godkendelse, byggetilladelse og tre ugers nabohøring.4. Jordarbejde: Mulden rømmes af, 20 cm sand pålægges og planeres.

5. Vand- og gyllerør nedgraves.

5. Regnvands bassin etableres hvis der ikke er andre afløbsmuligheder.

6. Fundamentet støbes og sokkelstenene placeres.7. Spærene rejses.

8. Montage af tagplader. 

9. Halsider og gavle beklædes.

10. Støbning af betongange.11. Inventar opsættes.

12. Indflytning.